ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 6 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12927-6
Kat. čís.: 73131
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 6: Kritéria vyřazení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-5
Kat. čís.: 73132
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-8
Kat. čís.: 73156
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT)
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12929-1
Kat. čís.: 98869
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations
Třídící znak: 273016Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12929-2
Kat. čís.: 98870
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes
Třídící znak: 273016Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12930
Kat. čís.: 99320
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations
Třídící znak: 273017Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13107
Kat. čís.: 500126
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works
Třídící znak: 273018Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501088)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN 13223
Kat. čís.: 500127
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment
Třídící znak: 273019Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13243
Kat. čís.: 99343
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive system
Třídící znak: 273020Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13796-3
Kat. čís.: 502638
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing
Třídící znak: 273021Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13796-2
Kat. čís.: 502637
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips
Třídící znak: 273021Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13796-1
Kat. čís.: 502873
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, onboard brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers
Třídící znak: 273021Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 27 3200
Kat. čís.: 2389
Lanové dráhy. Visuté nákladní lanové dráhy. Základní parametry
Rope ways. Freight funicular ropeways. Basic parameters
Třídící znak: 273200Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 27 3205
Kat. čís.: 2390
Nákladní lanové dráhy. Projektování, konstruování, zkoušení a provoz
Freight funicular railways. Design, construction, testing and operation
Třídící znak: 273205Datum vydání:   Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 15700
Kat. čís.: 89890
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití
Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use
Třídící znak: 273300Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 27 3600
Kat. čís.: 2391
Lanové jeřáby. Hlavní parametry
Ropeway cranes. Basic parameters
Třídící znak: 273600Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12864)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1987  
  
ČSN 27 4000
Kat. čís.: 23090
Elektrické výtahy. Názvosloví
Electric lifts. Terminology
Třídící znak: 274000Datum vydání: 01.04.1987  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 27 4002
Kat. čís.: 505581
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
Safety rules for lifts - Operation and service of lifts
Třídící znak: 274002Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN 81-71
Kat. čís.: 505516
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2018Datum zrušení: 01.04.2019 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-70
Kat. čís.: 505517
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2018Datum zrušení: 01.04.2019 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>