ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 11 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15429-3
Kat. čís.: 97876
Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení
Sweepers - Part 3: Efficiency of particulate matter collection - Testing and Evaluation
Třídící znak: 277452Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15429-4
Kat. čís.: 97877
Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky
Sweepers - Part 4: Symbols for operator controls and other displays
Třídící znak: 277452Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 9248
Kat. čís.: 51055
Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření
Earth-moving machinery - Units for dimensions, performance and capacities and their measurement accuracies
Třídící znak: 277503Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 9245
Kat. čís.: 15271
Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky
Earth-moving machinery. Machine productivity. Vocabulary, symbols and units
Třídící znak: 277505Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 6405-1
Kat. čís.: 504185
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky
Earth-moving machinery - Symbols for operator controls and other displays - Part 1: Common symbols
Třídící znak: 277508Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6405-2
Kat. čís.: 504247
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství
Earth-moving machinery - Symbols for operator controls and other displays - Part 2: Symbols for specific machines, equipment and accessories
Třídící znak: 277508Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9244
Kat. čís.: 88089
Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady
Earth-moving machinery - Machine safety labels - General principles
Třídící znak: 277509Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 500872)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
ČSN ISO 10968
Kat. čís.: 72583
Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy
Earth-moving machinery - Operator's controls
Třídící znak: 277510Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6011
Kat. čís.: 70731
Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje
Earth-moving machinery - Visual display of machine operation
Třídící znak: 277511Datum vydání: 01.10.2004    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6012
Kat. čís.: 68545
Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis
Earth-moving machinery - Service instrumentation
Třídící znak: 277512Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2860
Kat. čís.: 83654
Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry
Earth-moving machinery - Minimum access dimension
Třídící znak: 277515Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 7520
Kat. čís.: 23122
Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Metóda určenia rýchlosti pojazdu
Building, earth-moving machines and excavators. Determination method of travel speed
Třídící znak: 277520Datum vydání: 01.02.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 12643
Kat. čís.: 95846
Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení
Earth-moving machinery - Rubber-tyred machines - Steering requirements
Třídící znak: 277521Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 27 7522
Kat. čís.: 23124
Stavební a zemní stroje a rýpadla. Metody meření rozměrů celých strojů s pracovním zařízením
Building, earth-moving machinery and excavators. Methods of measuring the dimensions of whole machines with their equipment
Třídící znak: 277522Datum vydání: 01.06.1990  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35529)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1992  
  
ČSN EN ISO 3457
Kat. čís.: 83650
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky
Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements
Třídící znak: 277523Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8925
Kat. čís.: 23126
Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Diagnostické otvory
Earth-moving machinery. Diagnostic ports
Třídící znak: 277524Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 2867 ed. 2
Kat. čís.: 90220
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy
Earth-moving machinery - Access systems
Třídící znak: 277525Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10262
Kat. čís.: 75660
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy
Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Laboratory tests and performance requirements for operator protective guards
Třídící znak: 277532Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504221)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 13531+A1
Kat. čís.: 83653
Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
Earth-moving machinery - Tip-over protection structure (TOPS) for compact excavators - Laboratory tests and performance requirements
Třídící znak: 277533Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3471
Kat. čís.: 82478
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení
Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and performance requirements
Třídící znak: 277535Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>