TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 2 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12098-5
Kat. čís.: 512474
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14597
Kat. čís.: 91561
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
Temperature control devices and temperature limiters for heat generating systems
Třídící znak: 060335Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-9
Kat. čís.: 505310
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-9: Explanation and justification of EN 15316-4-8, Module M3-8-8
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-8
Kat. čís.: 505311
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-8: Explanation and justification of EN 15316-4-5 (District heating and cooling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15316-4-10
Kat. čís.: 507305
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-4-8
Kat. čís.: 507306
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-5
Kat. čís.: 507304
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-1
Kat. čís.: 505869
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-2
Kat. čís.: 505870
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-3
Kat. čís.: 505871
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-4-4
Kat. čís.: 505872
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-4-5
Kat. čís.: 505873
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506228)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN P CEN/TR 15316-6-10
Kat. čís.: 505309
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module M3-7, M8-7
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-7
Kat. čís.: 505312
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-7: Explanation and justification of EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-6
Kat. čís.: 505313
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy performance and system efficiencies - Part 6-6: Explanation and justification of EN 15316-4-3, Module M3-8-3, M8-8-3
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-5
Kat. čís.: 505314
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-5: Explanation and justification of EN 15316-4-2, Module M3-8
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-4
Kat. čís.: 505315
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-4: Explanation and justification of EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M8-8-1
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-3
Kat. čís.: 505316
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-3: Explanation and justification of 15316-3, Module M3-6, M4-6, M8-6
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-2
Kat. čís.: 505317
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-2: Explanation and justification of EN 15316-2, Module M3-5, M4-5
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 15316-6-1
Kat. čís.: 505318
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Energy performance of buildings- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-1: Explanation and justification of EN 15316-1, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>