SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 396 produktů
Aktuální strana 3 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 9455-17
Kat. čís.: 78118
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues
Třídící znak: 050067Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5817
Kat. čís.: 95804
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 050110Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12932
Kat. čís.: 95184
Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality
Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 050112Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 0120
Kat. čís.: 654
Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí
Calculation of welded joints of machinery constructions
Třídící znak: 050120Datum vydání:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN ISO 13920
Kat. čís.: 62342
Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha
Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position
Třídící znak: 050205Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 0211
Kat. čís.: 24570
Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady
Heat and mechanical treatment of welded joints in unalloyed and low alloy steels. General principles
Třídící znak: 050211Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 13916
Kat. čís.: 504476
Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu
Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature
Třídící znak: 050220Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17663
Kat. čís.: 84870
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes
Třídící znak: 050221Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96404)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2015  
  
ČSN 05 0235
Kat. čís.: 655
Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie
Limit deviations of weldments and their machining additions
Třídící znak: 050235Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 66533)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2003  
  
ČSN EN ISO 15607
Kat. čís.: 512164
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules
Třídící znak: 050311Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-2
Kat. čís.: 512165
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-1
Kat. čís.: 512166
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-4
Kat. čís.: 85747
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metalic materials - Welding procedures specification - Part 4: Laser beam welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-3
Kat. čís.: 73259
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedures specification - Part 3: Electron beam welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-5
Kat. čís.: 90630
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 5: Resistance welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-6
Kat. čís.: 94198
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 6: Laser-arc hybrid welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-8
Kat. čís.: 502758
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503228)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN ISO 15614-13
Kat. čís.: 93079
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-1
Kat. čís.: 506019
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509783)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN EN ISO 15614-14
Kat. čís.: 95803
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 14: Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>