SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 396 produktů
Aktuální strana 3 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 9455-17
Kat. čís.: 78118
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues
Třídící znak: 050067Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5817
Kat. čís.: 95804
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 050110Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12932
Kat. čís.: 95184
Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality
Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 050112Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 0120
Kat. čís.: 654
Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí
Calculation of welded joints of machinery constructions
Třídící znak: 050120Datum vydání:   Náhled normy Cena: 487 Kč
  
ČSN EN ISO 13920
Kat. čís.: 62342
Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha
Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position
Třídící znak: 050205Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 0211
Kat. čís.: 24570
Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady
Heat and mechanical treatment of welded joints in unalloyed and low alloy steels. General principles
Třídící znak: 050211Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN ISO 13916
Kat. čís.: 504476
Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu
Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature
Třídící znak: 050220Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17663
Kat. čís.: 84870
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes
Třídící znak: 050221Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96404)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2015  
  
ČSN 05 0235
Kat. čís.: 655
Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie
Limit deviations of weldments and their machining additions
Třídící znak: 050235Datum vydání:   Náhled normy Cena: 245 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 66533)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.2003  
  
ČSN EN ISO 15607
Kat. čís.: 512164
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules
Třídící znak: 050311Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-2
Kat. čís.: 512165
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-1
Kat. čís.: 512166
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-6
Kat. čís.: 94198
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 6: Laser-arc hybrid welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-5
Kat. čís.: 90630
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 5: Resistance welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-3
Kat. čís.: 73259
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedures specification - Part 3: Electron beam welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15609-4
Kat. čís.: 85747
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metalic materials - Welding procedures specification - Part 4: Laser beam welding
Třídící znak: 050312Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-5
Kat. čís.: 73479
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-4
Kat. čís.: 75546
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81108)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2008  
  
ČSN EN ISO 15614-10
Kat. čís.: 74551
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 10: Hyperbaric dry welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-11
Kat. čís.: 67247
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>