SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 13 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5
Kat. čís.: 507026
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508671)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511815)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2
Kat. čís.: 506766
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání
Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60974-10 ed. 3
Kat. čís.: 96674
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.02.2015Datum zrušení: 10.11.2024 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 99595)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2016Datum zrušení:  10.11.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515113)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
ČSN EN 60974-6 ed. 3
Kat. čís.: 500303
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem
Arc welding equipment - Part 6: Limited duty equipment
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-14
Kat. čís.: 508034
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení
Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4
Kat. čís.: 508848
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy
Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4
Kat. čís.: 510468
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky
Arc welding equipment - Part 7: Torches
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4
Kat. čís.: 510470
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4
Kat. čís.: 510571
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu
Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-11 ed. 4
Kat. čís.: 514085
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod
Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-13 ed. 2
Kat. čís.: 514087
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Zpětná svařovací svorka
Arc welding equipment - Part 13: Welding current return clamp
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-8 ed. 3
Kat. čís.: 514881
Nová
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60974-10 ed. 4
Kat. čís.: 515112
Nová
Zařízení pro elektrické svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.07.2022    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1011-3
Kat. čís.: 510867
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1011-6
Kat. čís.: 510880
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 6: Laser beam welding
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1011-8
Kat. čís.: 506320
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1011-1
Kat. čís.: 83984
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1011-2
Kat. čís.: 63898
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70894)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 1011-7
Kat. čís.: 73373
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování
Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 7: Electron beam welding
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1011-5
Kat. čís.: 69977
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>