SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 12 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15616-1
Kat. čís.: 70409
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 1: General principles, acceptance conditions
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15616-2
Kat. čís.: 70410
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 2: Measurement of static and dynamic accuracy
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15616-4
Kat. čís.: 512513
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22827-2
Kat. čís.: 76512
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus
Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines with optical fibre delivery - Part 2: Moving mechanism (ISO 22827-2:2005)
Třídící znak: 052055Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22827-1
Kat. čís.: 76513
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení
Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines with optical fibre delivery - Part 1: Laser assembly (ISO 22827-1:2005)
Třídící znak: 052055Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17662
Kat. čís.: 506179
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities
Třídící znak: 052060Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 2100
Kat. čís.: 24615
Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy
Gas welding. Basic terms
Třídící znak: 052100Datum vydání: 01.10.1989  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN EN ISO 9539
Kat. čís.: 85684
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy
Gas welding equipment - Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes
Třídící znak: 052110Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97083)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2015  
  
ČSN EN ISO 10225
Kat. čís.: 513363
Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy
Gas welding equipment - Marking for equipment used for gas welding, cutting and allied processes
Třídící znak: 052115Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7291
Kat. čís.: 87805
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
Třídící znak: 052121Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98364)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN ISO 14114
Kat. čís.: 507781
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements
Třídící znak: 052122Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15615
Kat. čís.: 94192
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices
Třídící znak: 052123Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1326
Kat. čís.: 51026
Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem
Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
Třídící znak: 052125Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 60974-8 ed. 2
Kat. čís.: 84548
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.12.2009Datum zrušení: 15.09.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514882)NováCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022Datum zrušení:  15.09.2024 
  
ČSN EN 60974-13
Kat. čís.: 89948
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka
Arc welding equipment - Part 13: Welding clamp
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.03.2012Datum zrušení: 20.05.2024 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514088)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022Datum zrušení:  20.05.2024 
  
ČSN EN 60974-12 ed. 3
Kat. čís.: 89987
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče
Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60974-3 ed. 3
Kat. čís.: 95908
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.09.2014Datum zrušení: 08.11.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508643)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.08.2020 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 510471)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  08.11.2022 
  
ČSN EN 60974-4 ed. 3
Kat. čís.: 502162
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
Arc welding equipment - Part 4: Periodic inspection and testing
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60974-7 ed. 3
Kat. čís.: 94035
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky
Arc welding equipment - Part 7: Torches
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 08.11.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508641)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.08.2020 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 510469)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  08.11.2022 
  
ČSN EN 60974-11 ed. 3
Kat. čís.: 88313
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod
Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.06.2011Datum zrušení: 20.05.2024 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514086)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022Datum zrušení:  20.05.2024 
  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>