SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 399 produktů
Aktuální strana 12 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14744-5
Kat. čís.: 63244
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 5: Measurement of run-out accuracy
Třídící znak: 052040Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14744-6
Kat. čís.: 63245
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 6: Measurement of stability of spot position
Třídící znak: 052040Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14744-1
Kat. čís.: 82437
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 1: Principles and acceptance conditions
Třídící znak: 052040Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15616-3
Kat. čís.: 70408
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 3: Calibration of instruments for measurment of gas flow and pressure
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15616-1
Kat. čís.: 70409
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 1: General principles, acceptance conditions
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15616-2
Kat. čís.: 70410
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 2: Measurement of static and dynamic accuracy
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15616-4
Kat. čís.: 512513
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics
Třídící znak: 052050Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22827-2
Kat. čís.: 76512
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus
Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines with optical fibre delivery - Part 2: Moving mechanism (ISO 22827-2:2005)
Třídící znak: 052055Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22827-1
Kat. čís.: 76513
Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení
Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines with optical fibre delivery - Part 1: Laser assembly (ISO 22827-1:2005)
Třídící znak: 052055Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17662
Kat. čís.: 506179
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities
Třídící znak: 052060Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 2100
Kat. čís.: 24615
Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy
Gas welding. Basic terms
Třídící znak: 052100Datum vydání: 01.10.1989  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN EN ISO 9539
Kat. čís.: 85684
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy
Gas welding equipment - Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes
Třídící znak: 052110Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97083)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2015  
  
ČSN EN ISO 10225
Kat. čís.: 513363
Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy
Gas welding equipment - Marking for equipment used for gas welding, cutting and allied processes
Třídící znak: 052115Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7291
Kat. čís.: 87805
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech
Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
Třídící znak: 052121Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98364)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN ISO 14114
Kat. čís.: 507781
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements
Třídící znak: 052122Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15615
Kat. čís.: 94192
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices
Třídící znak: 052123Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1326
Kat. čís.: 51026
Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem
Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
Třídící znak: 052125Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 60974-8 ed. 2
Kat. čís.: 84548
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.12.2009Datum zrušení: 15.09.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514882)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022Datum zrušení:  15.09.2024 
  
ČSN EN IEC 60974-14
Kat. čís.: 508034
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení
Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514750)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN EN 60974-4 ed. 3
Kat. čís.: 502162
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
Arc welding equipment - Part 4: Periodic inspection and testing
Třídící znak: 052205Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>