OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII


Vyhovuje 130 produktů
Aktuální strana 7 z 7

Předchozí strana

ČSN 19 6730
Kat. čís.: 1091
Reprografie. Kopírovací přístroje
Reprography. Microfilm printers
Třídící znak: 196730Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 19 6760
Kat. čís.: 1093
Reprografie. Zvětšovací přístroje
Reprography. Microfilm printers (enlarges)
Třídící znak: 196760Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 19 6781
Kat. čís.: 25333
Reprografie. Průtiskové a lihotiskové stroje. Třídění podle přesnosti polohy tisku
Reprography. Overprinting and duplicating machines. Classification according to printing precision and position
Třídící znak: 196781Datum vydání: 01.03.1990    Cena: 115 Kč
  
ČSN 19 6791
Kat. čís.: 25334
Reprografie. Mikrografické cívky
Reprography. Micrographic film spools
Třídící znak: 196791Datum vydání: 01.09.1990    Cena: 205 Kč
  
ČSN 19 6792
Kat. čís.: 25335
Reprografie. Krabičky pro mikrofilmy. Hlavní rozměry a technické požadavky
Reprography. Microfilm storage boxes. Basic dimensions and technical requirements
Třídící znak: 196792Datum vydání: 01.09.1990    Cena: 62 Kč
  
ČSN 19 6795
Kat. čís.: 25336
Skříně pro ukládání mikrografických médií. Hlavní rozměry a technické požadavky
Microfilm storage cabinets. Basic dimensions and technical requirements
Třídící znak: 196795Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 3042
Kat. čís.: 15438
Kinematografie. Značení obalů filmové suroviny a magnetických filmů. Určení minimální informace
Cinematography - Labelling of containers for raw stock motion-picture films and magnetic films - Minimum information specifications
Třídící znak: 198005Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 9642
Kat. čís.: 51446
Kinematografie - Časový a řídící kód obrazových kinematografických systémů s 24, 25 a 30 snímky za sekundu - Specifikace
Cinematography - Time and control code for 24, 25 and frames per second motion-picture systems - Specifications
Třídící znak: 198046Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 15744
Kat. čís.: 83665
Identifikace filmu - Minimální soubor metadat pro kinematografickou práci
Film identification - Minimum set of metadata for cinematographic works
Třídící znak: 198050Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15907
Kat. čís.: 86962
Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání
Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element sets and structures
Třídící znak: 198051Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7