OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 1 z 17

Další strana >>

ČSN 77 0000
Kat. čís.: 73938
Obaly - Základní termíny
Packaging - Basic terms
Třídící znak: 770000Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 77 0001
Kat. čís.: 17001
Obalová technika. Terminologie
Packaging. Terminology
Třídící znak: 770001Datum vydání: 01.01.1995    Cena: 1032,9 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 74060)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2005  
  
ČSN EN 13193
Kat. čís.: 61737
Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie
Packaging - Packaging and the environment - Terminology
Třídící znak: 770003Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14182
Kat. čís.: 68630
Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice
Packaging - Terminology - Basic terms and definitions
Třídící znak: 770004Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12374
Kat. čís.: 516708
Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie
Packaging - Flexible tubes - Terminology
Třídící znak: 770010Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6590-1
Kat. čís.: 15291
Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle
Packaging - Sack - Vocabulary and Types Part 1: Paper sacks
Třídící znak: 770011Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6590-2
Kat. čís.: 17156
Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle
Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
Třídící znak: 770012Datum vydání: 01.01.1995  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39371)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1994  
  
ČSN 77 0050
Kat. čís.: 32081
Označování nákladů. Společná ustanovení
Marking for unit loads. General specifications
Třídící znak: 770050Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 780
Kat. čís.: 99857
Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení
Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages
Třídící znak: 770051Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0053
Kat. čís.: 67974
Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Packaging - Packaging waste - Instructions and information on manipulation with used packaging
Třídící znak: 770053Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 22742
Kat. čís.: 90882
Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek
Packaging - Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
Třídící znak: 770055Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15178
Kat. čís.: 80129
Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek
Elements for the identification of products in emergency enquiries
Třídící znak: 770056Datum vydání: 01.03.2008    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0106
Kat. čís.: 5596
Bariérové systémy pro ochranné balení
Barrier systems for protective packaging
Třídící znak: 770106Datum vydání:     Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14721)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1987  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 39166)Cena: 535,7 Kč
 
 Vydána: 01.06.1988  
  
ČSN 77 0107
Kat. čís.: 31302
Typové bariérové systémy přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení
Třídící znak: 770107Datum vydání: 01.12.1991    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 77 0108
Kat. čís.: 32141
Typové bariérové systémy přepravního balení hygroskopických výrobků. Evropské přepravní řetězce
Standard barried systems of transport packaging for hydroskopic products. Europe transport chains
Třídící znak: 770108Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0109
Kat. čís.: 32218
Typové bariérové systémy přepravního balení technických výrobků. Evropské přepravní řetězce
Standard barried systems of transport packaging for technical products. European transport chains
Třídící znak: 770109Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0111
Kat. čís.: 5598
Obalové prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků
Protective packaging for products of engineering industry. Means of packaging and barrier systems
Třídící znak: 770111Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 77 0112
Kat. čís.: 31303
Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze
Principles for use of packaging materials with vapour phase corrosion inhibitors
Třídící znak: 770112Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0113
Kat. čís.: 31304
Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení
Barrier systems with desiccants for protective packaging
Třídící znak: 770113Datum vydání: 01.03.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0114
Kat. čís.: 31305
Stanovení množství vysoušedel do ochranných obalů
Calculation of the required quantity of dessicants for protective packages
Třídící znak: 770114Datum vydání: 01.08.1991    Cena: 535,7 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>