HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 183 produktů
Aktuální strana 3 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 19905-3
Kat. čís.: 509266
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 3: Prostředí plovoucí jednotky
Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 3: Floating unit
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19902
Kat. čís.: 512076
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce
Petroleum and natural gas industries - Fixed steel offshore structures
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-5
Kat. čís.: 514432
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Management hmotnosti
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 5: Weight management
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-10
Kat. čís.: 514777
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 10: Námořní geofyzikální výzkumy
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 10: Marine geophysical investigations
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13625
Kat. čís.: 66899
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Marine drilling riser couplings
Třídící znak: 450028Datum vydání: 01.06.2003    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 27627
Kat. čís.: 95600
Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny
Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging
Třídící znak: 450028Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10418
Kat. čís.: 508408
Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Process safety systems
Třídící znak: 450029Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15547-2
Kat. čís.: 75082
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Plate-type heat exchangers - Part 2: Brazed aluminium plate-fin heat exchangers
Třídící znak: 450030Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15547-1
Kat. čís.: 75001
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Plate-type heat exchangers - Part 1: Plate-and-frame heat exchangers
Třídící znak: 450030Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13705
Kat. čís.: 92598
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Fired heaters for general refinery service
Třídící znak: 450031Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15156-3
Kat. čís.: 512077
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys
Třídící znak: 450032Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15156-2
Kat. čís.: 512078
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons
Třídící znak: 450032Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15156-1
Kat. čís.: 512080
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of crackingresistant materials
Třídící znak: 450032Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16812
Kat. čís.: 507622
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Shell-and-tube heat exchangers
Třídící znak: 450033Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13704
Kat. čís.: 80760
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries (ISO 13704:2007)
Třídící znak: 450034Datum vydání: 01.06.2008    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83904)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2009  
  
ČSN EN ISO 13678
Kat. čís.: 90360
Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek
Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements
Třídící znak: 450035Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15544
Kat. čís.: 86175
Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Requirements and guidelines for emergency response (ISO 15544:2000, including Amd 1:2009)
Třídící znak: 450036Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12211
Kat. čís.: 91539
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Spiral plate heat exchangers
Třídící znak: 450037Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12212
Kat. čís.: 91540
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpintype heat exchangers
Třídící znak: 450038Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14692-1
Kat. čís.: 503808
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials
Třídící znak: 450040Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>