HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 183 produktů
Aktuální strana 2 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14723
Kat. čís.: 84136
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Subsea pipeline valves (ISO 14723:2009)
Třídící znak: 450025Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16708
Kat. čís.: 76214
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Reliability-based limit state methods
Třídící znak: 450025Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 12747
Kat. čís.: 94788
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Recommended practice for pipeline life extension
Třídící znak: 450025Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13942
Kat. čís.: 83707
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Pipeline valves (ISO 14313:2007 modified)
Třídící znak: 450025Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88217)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
ČSN EN ISO 16440
Kat. čís.: 502078
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Design, construction and maintenance of steel cased pipelines
Třídící znak: 450025Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19345-2
Kat. čís.: 508406
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí
Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems -Pipeline integrity management specification - Part 2: Full-life cycle integrity management for offshore pipeline
Třídící znak: 450025Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20074
Kat. čís.: 508990
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí
Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems - Geological hazards risk management for onshore pipeline
Třídící znak: 450026Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17776
Kat. čís.: 502241
Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Major Accident hazard management during the design of new installations
Třídící znak: 450026Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-7
Kat. čís.: 93621
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-8
Kat. čís.: 99014
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 8: Marine soil investigations
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19905-1
Kat. čís.: 99933
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení
Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 1: Jack-ups
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-2
Kat. čís.: 504523
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 2: Seismic design procedures and criteria
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-3
Kat. čís.: 97259
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 3: Topsides structure
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-1
Kat. čís.: 99351
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-4
Kat. čís.: 501233
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 4: Geotechnical and foundation design considerations
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-6
Kat. čís.: 85453
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 6: Marine operations
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 90265)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2012  
  
ČSN EN ISO 19906
Kat. čís.: 508991
Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby
Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore structures
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19901-9
Kat. čís.: 508993
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 9: Structural integrity management
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19904-1
Kat. čís.: 508407
Naftový a plynárenský průmysl - Plovoucí příbřežní konstrukce - Část 1: Poloponořitelné konstrukce ve tvaru lodi, stěžně a válcové konstrukce s malým ponorem
Petroleum and natural gas industries - Floating offshore structures - Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19900
Kat. čís.: 508568
Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce
Petroleum and natural gas industries - General requirements for offshore structures
Třídící znak: 450027Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>