Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 34 2710
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 342710
Katalogové číslo 2628
Název dokumentu Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace
Datum vydání
Datum ukončení platnosti 01.10.2011
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
78455ČSN 34 2710 1977Z901.10.2011
26560ČSN 34 2710 1977Z501.10.2011
55438ČSN 34 2710 1977Z601.10.2011
62762ČSN 34 2710 1977Z701.10.2011
63120ČSN 34 2710 1977Z801.10.2011
13023ČSN 34 2710 1977a01.10.2011
13024ČSN 34 2710 1977Z401.10.2011
13025ČSN 34 2710 1977b01.10.2011
13026ČSN 34 2710 1977c01.10.2011
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
22401ČSN EN 54-1 1997
54334ČSN EN 54-2 1999
54335ČSN EN 54-4 1999
62583ČSN EN 54-7 2001
62821ČSN EN 54-5 2001
88891ČSN 34 2710 2011
Anotace

ČSN 34 2710 Norma stanoví základní předpisy a technické požadavky pro zařízení elektrické požární signalizace. Zařízení této signalizace, vyvinutá před počátkem účinnosti této normy, jejichž konstrukce se od ustanovení normy odchyluje, se smějí vyrábět do 31.12.1980 a uvádět do provozu do 31.12.1982. Jde o typickou - velmi rozsáhlou - požárně technickou normu, která stanoví především technické požadavky na tuto signalizaci (v tom i bezpečnostní) a dále pak zkušební metody a podmínky pro rozvod, výstavbu a provoz. Ve zvláštní kapitole IV jsou další (obecná) bezpečnostní ustanovení, týkající se především prevence úrazu elektrickým proudem. ČSN 34 2710 byla schválena 15.8.1977 a nabyla účinnosti od 1.5.1979. "Změnou a)-11-12/1979" se s účinností od 1.5.1980 ruší v normě ustanovení, že výjimky z ní povoluje Federální min. vnitra. "Změnou b)-7/1985" se s účinností od 1.9.1985 provádí několik úprav, které se přímo netýkají otázek bezpečnosti práce. "Změnou c)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 doplňuje přechodné ustanovení u článku 434. "Změnou 4)-10/1994" se s účinností od 1.11.1994 mění text čl. 434 a 435. "Změnou 5)-9/1997", vydanou v září 1997, se s účinností od 1.10.1997 v normě v části Názvosloví nahrazuje čl. 1 odkazem na ČSN EN 54-1 a ruší čl. 2 až 26.